Go.Asia 愛心起動 x 盛食當灶 周末大食會

Xchange-Social Gastronomy_Dec2015

由2015年12月至2016年1月逢星期六下午3點3,Go.Asia愛心起動 & Friends會在北角油街實現與大家體驗「盛食當灶」,適逢12月5日為國際義工日,Go.Asia愛心起動義工成員將示範製作蔬菜天婦羅和免揉香蔥包為活動響頭炮,有興趣嘅朋友經不妨來加入我哋嘅周末大食會!

日期:5.12.2015(星期六)
時間:下午3時15分
地點:煮飯單位, 北角油街12號油街實現
*名額有限,即場參與,先到先得。
*參加者請攜同家中有餘的新鮮蔬果食材作交換,與有需要人士分享資源。

12月周末大食會

12月5日  – 主持- Go.Asia 愛心起動義工隊

12月12日 – 主持 – Oliver Tse / 資深飲食記者

12月19日- 主持-  Remy Ng /廣告人

12月26日 – 主持 – Alvina Chan/ Alvina Cookery

有關盛食當灶

由油街實現及香港理工大學賽馬會社會創新設計院籌劃,為期1年的「盛食當灶」,是以創新角度切入日常生活的實驗性項目,讓青年設計師以敏銳的觸覺觀察、思考和想像日常生活的每個細節,透過設計手段及創意轉化對生活的看法和意義,以創新角度重新發掘社會價值。是次計劃通過交換的形式活化社會資源,將平等分享的精神實踐,更讓社群認識、討論及反思複合的社會問題,從而將價值觀轉化並衍生改變和實踐創新,藉此提升弱勢社群的生活質量,讓社會變得更美好。

盛食當灶網頁Facebook